Ursynów: +48 22 643 57 69 | Tarchomin: +48 22 466 80 12 klinika@dentalclub.com.pl

Stosowane w praktyce stomatologicznej uzupełnienia protetyczne są pod wieloma względami niedoskonałe. Głównym tego powodem jest fakt, że zastępują jedynie część koronową naturalnego zęba, nie uzupełniając jego korzenia (przy jego braku). Z tego powodu na przykład idealnie wykonana proteza ruchoma zastąpi własne uzębienie tylko w 30%.

Ta niedogodność nie dotyczy jednak najnowocześniejszego i najbardziej komfortowego uzupełnienia protetycznego, jakim są na przykład korony umocowane na implantach, bo implant to, zbudowany z tytanu sztuczny korzeń, dzięki któremu, w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego i najbardziej komfortowy dla naszego pacjenta, możemy odtworzyć jego uzębienie.

Dzięki implantom możliwe staje się odtworzenie utraconych zębów bez konieczności naruszenia zębów sąsiednich. Oprócz bardzo wysokiej estetyki rozwiązanie to umożliwia swobodne żucie oraz zapobiega zmianom kości i przyzębia.

Żadna jednak, nawet najbardziej nowoczesna proteza nie zastąpi w 100% własnych zębów.

Leczenie implantologiczne można w zasadzie przeprowadzić u każdego. Nawet w przypadku zaniku kości (występuje on w przypadku zębów utraconych wiele lat wcześniej) współczesne techniki operacyjne pozwalają na przeprowadzenie zabiegu z sukcesem w wielu przypadkach. Zabieg polega na umieszczeniu w kości szczęki lub żuchwy tytanowego korzenia i umocowanie na nim na stałe koron porcelanowych lub innych uzupełnień protetycznych. Po zabiegu implanty na stałe integrują się z kością. – „stają się częścią nas” dzięki procesowi osteointegracji. – pacjent otrzymuje „sztuczny korzeń” umocowany w sposób najbardziej naturalny w szczęce – przez samą kość.

Zabieg wszczepienia implantu jest przeprowadzany w sposób bezbolesny.

Powikłania po prawidłowo przeprowadzonych zabiegach implantacji występują w 2% przypadków. Najpoważniejszy kłopot mieszczący się w tych 2% przypadków to brak osteointegracji implantu – rozważa się wtedy ponowienie zabiegu.

Wszczepienie implantu to bardzo trwałe rozwiązanie dla pacjenta – uważa się że trwałość implantów przekracza 30 lat. Gdy zajdzie taka potrzeba protetyczna nadbudowa jest w tym czasie po prostu wymieniana na nową. Implantologia to najszybciej rozwijająca się dziedzina stomatologii. Technika ta jest szeroko stosowana już ponad 35 lat. Na świecie istnieje obecnie ok. 200 systemów implantologicznych.

Dla naszych pacjentów oferujemy dwa sprawdzone systemy implantologiczne:

Implanty Brënemark, to szwedzki system Noble Biocare z bardzo bogatym doświadczeniem klinicznym, które wszczepiane są już od 35 lat. Jest jednym z najczęściej stosowanych i uznawanych za najlepsze w implantologii.

Procedura zabiegu – przed zabiegiem lekarz implantolog (i ewentualnie lekarz protetyk) przeprowadza badanie, na podstawie którego zakwalifikuje pacjenta do zabiegu, składającego się z dwóch części.

Część pierwsza, chirurgiczna – obejmuje procedury przeprowadzane zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym (oferujemy również zabieg w narkozie). Do kości szczękowej, lekarz wprowadza wykonane z tytanu elementy – wszczepy, które będą pełniły funkcje korzeni nowych zębów.

Podczas drugiej części zabiegu, protetycznej – na kilka tygodni przed zakończeniem leczenia, chirurg implantolog, przytwierdza do wszczepów łączniki a następnie protetyk osadza na nich korony, mosty lub protezy. Cały cykl leczenia implantologicznego trwa od 3 do 6 miesięcy.